vinhthanh : Tin CCHC của địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC địa phương

 
Công bố danh mục TTHC ban hành mới và bị bãi bỏ của ngành Văn hoá, thể thao... (27/02/2024)
Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực Quản lý nhà nước của ngà... (26/02/2024)
Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai
Khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng giải quyết TTHC năm 2023 (06/10/2023)
Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa xã
Thanh toán không dùng tiền mặt (06/10/2023)
Đảy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa

    
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter