vinhthanh : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KTXH

 

1. Hiện trạng nông lâm ngư nghiệp

- Nông nghiệp: diện tích đất nông nghiệp trong xã, các loại cây (trái) có thế mạnh nông nghiệp trong xã, tình hình nuôi tròng thủy sản của xã: Tôm, cá. Đất nông nghiệp: 1.116 ha, các loại cây có thế mạnh: Lúa, Mì

- Tình hình nuôi trồng thủy sản của xã có chiều hướng gia tăng hiện duy trì nuôi tôm, cá diện tích 93ha.

2. Giáo dục và Đào tạo

Danh sách các trường trong xã:

- Trường mầm non Nhơn Thanh.

- Trường mần non Vĩnh Thanh.

- Trường tiểu học Vĩnh Thanh 1.

- Trường tiểu học Vĩnh Thanh  2.

- Trường TH & THCS Vĩnh Thanh.

 mamnonnhonthanh.png
Ảnh: Giáo viên trường Mầm non Nhơn Thanh

Số giáo viên theo từng cấp lớp:

- Tiểu học: 90 giáo viên

- Mầm non: 54 giáo viên

- THCS: 51 giáo viên

 tieuhocvinhthanh2.png
Ảnh: Khuôn viên trường Tiểu học Vĩnh Thanh 2

Số học sinh theo từng cấp lớp:

- Tiểu học: 2.161 học sinh

- Mầm non: 549 cháu

- THCS: 1.340 học sinh.

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter