vinhthanh : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND XÃ VĨNH THANH

 

 tranhoangsu.jpg

 

Họ và tên: Trần Hoàng Sự

Ngày tháng năm sinh: 1982

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh

Điện thoại liên lạc: 0902949113

Địa chỉ mail:

 Huỳnh Thế Vinh 2.jpg

 Họ và tên: Huỳnh Thế Vinh

Ngày tháng năm sin​h: 1973

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh

Điện thoại liên hệ: 0907541342

Địa chỉ mail:

 Nguyễn Thị Minh Thi 2.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị MinhThi

Năm sinh: 1988

Chức vụ: PCT.HĐND xã Vĩnh Thanh

Điện thoại liên lạc: 0918540379

Địa chỉ mail:

 hinh nhan.jpg

 

Họ và tên: TRẦN HẢI NHÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 1984

Chức vụ: PCT. UBND

Điện thoại liên lạc: 0977524577

Địa chỉ email: 

 

 


 

 


 


cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter