vinhthanh : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

THÔNG TIN CBCC TRỰC HÀNG TUẦN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

 Quách Thị Hồng Phấn

Công chức văn phòng - thống kê

Hàng tuần

2

 Bao Thị Thanh Xuân

Công chức tư pháp - hộ tịch

Hàng tuần

4

 Đỗ Quốc Tuấn

Công chức địa chính - xây dựng

Hàng tuần

5

Nguyễn Hoàng Vũ

Công chức văn hóa - xã hội

Hàng tuần

 

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CBCC CẤP XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Quách Thị Hồng Phấn

CC Văn phòng - Thống kê

2

 Huỳnh Thị Bích Thủy

CC Văn phòng - Thống kê

3

Bao Thị Thanh Xuân

CC Tư pháp - Hộ tịch

4

 Đỗ Quốc Tuấn

 Công chức địa chính-xây dựng

5

 Lương Hồng Nang

CC Địa chính-Xây dựng-Môi trường

6

Nguyễn Hoàng Vũ

CC Văn hóa - Xã hội

7

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

CC Tài cính- Kế toán

 

 

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter