vinhthanh : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

THÔNG TIN

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ XÃ  VĨNH THANH

 

1. ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Minh Phát                Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí: Nguyễn Đức Nghĩa               Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 14 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 10 Chi đoàn ấp;

+ 02 chi đoàn khối trường học;

+ 01chi đoàn Quân sự;

+ 01chi đoàn Quân sự;

- Tổng số Đoàn viên: 1.249 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 563 chiếm tỷ lệ 45 %.

 

2. HỘI NÔNG DÂN XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Minh               Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tắc                   Phó chủ tịch;

- Tổng số có: 10 chi hội: Gồm Chi hội ấp (Hòa Bình, Thanh Minh, Vĩnh Cửu, Sơn Hà, Thành Công, Chính Nghĩa, Đại Thắng, Thống Nhất, Nhất Trí, Đoàn Kết).       

- Tổng số Hội viên: 780 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 357, chiếm tỷ lệ 45,7 %.

 

3. HỘI PHỤ NỮ XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thắm                    Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thành                      Phó chủ tịch;

- Tổng số có 10 chi hội: Gồm Chi hội ấp (Hòa Bình, Thanh Minh, Vĩnh Cửu, Sơn Hà, Thành Công, Chính Nghĩa, Đại Thắng, Thống Nhất, Nhất Trí, Đoàn Kết).       

- Tổng số Hội viên: 5.285 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 2.453, chiếm tỷ lệ 46,6 %.

 

 

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn               Chủ tịch HCCB xã;

- Đồng chí: Thân An Bằng                      Phó chủ tịch;

- Tổng số có 10 chi hội: Gồm Chi hội ấp (Hòa Bình, Thanh Minh, Vĩnh Cửu, Sơn Hà, Thành Công, Chính Nghĩa, Đại Thắng, Thống Nhất, Nhất Trí, Đoàn Kết).        

- Tổng số Hội viên: 94 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 53 chiếm tỷ lệ 56,38 %.

 

5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ

- Đồng chí: Châu Ngọc Minh                  Chủ tịch HNCT xã;

- Tổng số có10 chi hội: Gồm Chi hội ấp (Hòa Bình, Thanh Minh, Vĩnh Cửu, Sơn Hà, Thành Công, Chính Nghĩa, Đại Thắng, Thống Nhất, Nhất Trí, Đoàn Kết).         

- Tổng số Hội viên: 1526 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 789 người, chiếm tỷ lệ 51,7 %, Hội viên là đảng viên có 9    người, chiếm tỷ lệ 0,06%.

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter