phuloc : Nhiệm vụ KHCN cấp địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Nhiệm vụ KHCN địa phương

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh hồ tiêu theo hướng Vie... (24/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh hồ tiêu theo hướng VietGAP nhằm phòng bệnh chết nhanh, chết chậm góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững và xây dựng nhãn hiệu hồ tiêu tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng ...
Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu ta tại huyện miền núi Tân Phú, tỉnh Đồng... (23/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu ta tại huyện miền núi Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Tuyển chọn xác định cây mãng cầu ta đầu dòng, xây dựng quy trình thâm canh... (22/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn xác định cây mãng cầu ta đầu dòng, xây dựng quy trình thâm canh và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho loại giống mẫu cầu ta trên địa bàn huyện Tân Phú

    
Posts on:
Select a date from the calendar.