phuloc : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 
New Page 1


LỊCH CÔNG TÁC VÀ TIẾP CÔNG DÂN

CỦA UBND XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

 

+ Thời gian giải quyết hành chính:

Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30p

Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ 30p

 

+ Lãnh đạo trực cơ quan

1.    Họ và tên: Nguyễn Tấn Hiệp. Chức vụ: Chủ tịch

2.    Họ và tên: Liễu Hoàng Toàn. Chức vụ: Phó Chủ tịch.

 

+ Thông tin cán bộ, công chức trực hàng tuần:

1.  Họ và tên: Liêu Thế Vũ. Chức vụ: CC VPTK.

                       Huỳnh Thị Ngọc Bích. Chức vụ: CC VPTK.

2.  Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Uyên, Chức vụ: CC.TPHT

3.  Họ và tên: Nguyễn Thế Mai, Chức vụ: CC.ĐCXD

4.  Họ và tên: Nguyễn Lưu Ngọc Tuấn, Chức vụ: Công an viên phụ trách hộ tịch, nhân khẩu.

5.  Họ và tên: Tôn Thất Thanh, Chức vụ: CC.VHXH