phuloc : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1Xã Phú Lộc hiện nay có 05 ấp gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5.

+ Ấp 1: có tổng diện tích tự nhiên là 405,6 ha. Tổng số hộ dân là 477 hộ, là địa bàn của trung tâm hành chính của xã như trụ sở UBND xã, Trung tâm VHTT xã, Trạm Y tế và các trường học…

 

+ Ấp 2: có tổng diện tích tự nhiên là 633,8 ha. Tổng số hộ dân trong ấp là 401 hộ với 1.689 nhân khẩu.

 

+ Ấp 3: có tổng diện tích tự nhiên là 624,9 ha. Tổng số hộ dân trong ấp là 698 hộ với 3.150 nhân khẩu.

 

+ Ấp 4: có tổng diện tích là 549,9 ha, trên địa bàn có 313 hộ với 1.360 nhân khẩu.

 

+ Ấp 5: có tổng diện tích là 851,3 ha, trên địa bàn có 135 hộ với 501 nhân khẩu.