page load: 0x80070002getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
phuloc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Phú tổ chức hoạt động giao dịch tháng 04 năm 2023 tại xã Phú Lộc

Với mục đích tạo điều kiện cho người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư, phát triển sản xuất. Sáng ngày 19/04/2023, tại hội trường UBND xã Phú lộc, NHCSXH huyện Tân Phú tổ chức hoạt động giao dịch tháng 04 năm 2023 cho các hộ dân vay vốn trên địa bàn xã Phú Lộc .