phuloc : Thông tin tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1+ Hoạt động của Hội Cựu chiến binh: Hiện nay có 101/101 hội viên đạt 100%. Đây là những hội viên đã được rèn luyện trong môi trường quân đội mang truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trở về cuộc sống bình thường. Lực lượng nòng cốt là 68 đ/c, đa số là anh em tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhất là trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục thế hệ trẻ, là lực lượng nòng cốt của Đảng và nhân dân.

 

+ Hoạt động của Hội Phụ nữ: Tổng số hội viên hiện nay 1.685/1.982 hội viên, phụ nữ có mặt tại địa phương đạt 85.1%. Vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao, phát huy truyền thống gia đình mẫu mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

+ Hoạt động của Đoàn Thanh Niên: Hiện nay lực lượng đoàn viên thanh niên có 141 đ/c, trong đó thanh niên nồng cốt trên địa bàn xã 90 đoàn viên, đây là lực lượng xung kích trên lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

+ Hội Nông dân xã: Hiện nay tổng số hội viên là 954 đ/c, trong đó hội viên nòng cốt là 490/954 đ/c, chiếm 51%.

 

+ Công đoàn xã: Tổng số công đoàn viên hiện nay là 41 đ/c, là tổ chức thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức và người lao động. Hàng năm tổ chức hội nghị ký kết thi đua yêu nước thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, tổ chức hội nghị tuyên dương con em cán bộ sống tốt, học giỏi…