phuloc : Thông tin vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 
New Page 1


Công chức xã có 07 chức danh với số lượng 09 người, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Đỗ Đình Tùng

1977

Trưởng Công an xã

2

Bùi Hữu Phú

1978

CHTr. Ban CHQS xã

3

Nguyễn Thị Tú Uyên

1987

CC. Tư pháp Hộ tịch

4

Nguyễn Thế Mai

1975

CC. Địa chính xây dựng

5

Liêu Thế Vũ

1982

CC. VPTK

6

Huỳnh Thị Ngọc Bích

1985

CC.VPTK

7

Võ Hàn Vân

1988

CC.TCKT

8

Lê Trương Minh Tuấn

1984

CC. VHXH

9

Tôn Thất Thanh

1977

CC.VHXH