phuloc : Các hoạt động về nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Các hoạt động về nông thôn mới

 
Tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (21/12/2021)
Sở tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực các chương trình khoa học và công nghệ; ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực kinh tế - xã...
Xây dựng đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh (10/12/2021)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt đề cương Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tưng bước xây dựng chính quyền điện tử (10/12/2021)
Năm 2021, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 từ 6,5% đến 7%. (10/12/2021)
Năm 2022, Đồng Nai quyết tâm phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 từ 6,5% đến 7%. Tiếp tục đẩy mạnh chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân không ng...
Thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (10/12/2021)
Xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật; thiết lập, quản lý, bảo vệ và phát triển, sử dụng bền vững rừng và diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại, phát huy t...
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất (02/12/2021)
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là xu hướng tất yếu nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả. Năm 2021 mặc dù gặp khó khăn do tác động của dịc...
Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 81,95% (02/12/2021)
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, dự ước cuối năm 2021, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 81,95%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ...
Tiếp tục thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản (02/12/2021)
Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách về hỗ trợ ...
Tân Phú là địa bàn trọng điểm phát triển nuôi tôm càng xanh (02/12/2021)
Hiện nay, diện tích nuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 68 ha, đạt sản lượng khoảng 130 tấn. Trong đó, huyện Tân Phú có diện tích nuôi là 67 ha, đạt sản lượng trung bình 128 tấn. Đã thành lập 1 tổ hợp tác nuôi tôm càng...
Sáng tạo trong công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân (02/12/2021)
Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021 đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn bằng những cách làm sáng tạo để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.