phuloc : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 1


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã:  2.442 người

Số nhân khẩu: 8.311 người

Tỷ lệ lao động thương mại: 4,5%

Tỷ lệ lao động dịch vụ: 2,04%

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 5065,49 ha       

Diện tích đất nông nghiệp: 29,21 ha

Diện tích đất lâm nghiệp: 0 ha

Diện tích đất chuyên dùng: 73,88 ha

Diện tích đất ở: 70,61 ha

Diện tích đất chưa sử dụng: 0 ha.

Hiện trạng sử dụng đất:

- Đất ở

- Đất SXNN

 

3. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc ấp 1, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số máy:  0251.3690.504/tổng số hộ: 2.442 hộ

 

4. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã:

- Phú Lộc - Phú Xuân

- Đường 5 rưỡi

- Đường km 5,5 đi Phú Tân

- Đường Phú Lộc - Núi Tượng

Số km đường chạy qua: 15,2 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

- Các tuyến đường đã hoàn thành, đường 5,5 đang được nâng cấp sửa chữa

Số km đường nhựa: 15,2 km

Số km đường đất: 43,4 km.