mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình ghép chuyển đổi nhanh giống xoài bưởi sang một số giống xoài chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ở huyện Xuân Lộc Updated04-10-2022 04:13
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình ghép chuyển đổi nhanh giống xoài bưởi sang một số giống xoài chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ở huyện Xuân Lộc

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ                : KS. Lê Thị Vân

- Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ       : KS. Lê Thị Hiệp

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

1

Trần Thị Thảo Như

ThS

Nữ

2

Đỗ Văn Quỹ

ThS

Nam

3

Hoàng Văn Hiệu

KS

Nam

4

Trần Thị Liên

KS

Nữ

5

Vũ Mạnh Hà

ThS

Nam

6

Lê Thị Chung

KS

Nữ

7

Lê Thị Ánh

KS

Nữ

8

Phạm Thị Xuân Diệu

KS

Nữ

9

Nguyễn Thanh Thịnh

ThS

Nam

10

Âu Thị Ngọc Ánh

ThS

Nữ

11

Trần Minh Thịnh

KS

Na,

12

Võ Thúy Huỳnh

KS

Nữ

13

Lê Văn Thành

KTV

Nam

14

Phan Lâm Lý

KTV

Nam

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả sản xuất xoài ở huyện Xuân Lộc qua việc xây dựng mô hình ghép chuyển đổi nhanh giống xoài bưởi sang một số giống xoài chất lượng cao và được chứng nhận VietGAP.

+ Mục tiêu cụ thể

Báo cáo điều tra khảo sát hiện trạng canh tác, hiệu quả kinh tế của các loại xoài, nhu cầu chuyển đổi giống, xác định diện tích cần chuyển đổi giống và so sánh với tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Xuân Lộc.

Xây dựng 10 ha mô hình ghép chuyển đổi nhanh xoài bưởi sang một số giống xoài chất lượng cao (Xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan) được cấp giấy chứng nhận VietGAP, cây xoài sau ghép sinh trưởng và phát triển tốt, nhanh cho trái, chất lượng ngon và hiệu quả kinh tế cao hơn 30% so với vườn xoài Bưởi chuyển đổi giống bằng biện pháp cưa bỏ, trồng mới ở năm thứ 3.

Hoàn thiện “Quy trình kỹ thuật ghép chuyển đổi nhanh giống xoài Bưởi sang giống xoài chất lượng cao ở huyện Xuân Lộc“Chuyển giao kỹ thuật thông qua đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn và hội thảo đầu bờ

5. Kết quả thực hiện:

6. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 07/2019 đến 06/2022

7. Kinh phí thực hiện: 3.339.631.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS SNKHCN tỉnh)     : 830.785.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS huyện)                : 830.785.000 đồng

- Nguồn khác (vốn dân)                                     : 1.678.061.000 đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg