mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh ghép chuyển đổi nhanh sang giống chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP cho xoài ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Updated17-03-2021 03:32
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh ghép chuyển đổi nhanh sang giống chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP cho xoài ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ                : ThS Phạm Thị Mười

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

1

Đỗ Văn Thịnh

KS

Nam

2

Nguyễn Tuấn Vũ

Ths

Nam

3

Trần Thị Vân

KS

Nữ

4

Lê Quốc Trọng

KS

Nam

5

Võ Thành Sâm

KS

Nam

6

Phan Văn Dũng

KS

Nam

7

Phạm Thế Kha

KTV

Nam

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

Cải thiện chất lượng, tạo ra sản phẩm an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả cho vườn xoài Bưởi ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thông qua ghép chuyển đổi nhanh với giống xoài chất lượng cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định hiện trạng canh tác, hiệu quả kinh tế của các giống xoài và nhu cầu chuyển đổi giống của nhà vườn ở huyện Vĩnh Cửu.

- Tạo ra sản phẩm an toàn hơn và tăng hiệu quả kinh tế (lợi nhuận tăng >15% so với vườn xoài Bưởi chuyển đổi giống bằng biện pháp cưa bỏ để trồng mới xoài ở năm thứ 3) thông qua các mô hình thâm canh ghép chuyển đổi giống xoài chất lượng cao (xoài Đài Loan xanh, Cát Hòa Lộc, xoài Úc) và sản xuất theo VietGAP.

- Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật ghép chuyển đổi nhanh vườn xoài Bưởi ở huyện Vĩnh Cửu.

- Chuyển giao kỹ thuật thông qua đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn, tham quan thực tế và hội thảo đầu bờ.

5. Kết quả thực hiện:

- Đã có 01 báo cáo điều tra khảo sát hiện trạng canh tác, hiệu quả kinh tế của các loại xoài và nhu cầu ghép chuyển đổi giống của nhà vườn ở huyện Vĩnh Cửu (01 báo cáo).

- Đã xây dựng mô hình thâm canh ghép chuyển đổi giống xoài chất lượng cao và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho xoài với diện tích 10 ha đã đạt chứng nhận VietGAP. Năng suất ở mô hình tăng từ 64,48% đến 72,34%, lợi nhuận ở mô hình tăng từ 101,21% đến 104,37% so với đối chứng cây trồng mới năm thứ 3.

- Đã hoàn thiện Sổ tay “Quy trình kỹ thuật ghép chuyển đổi giống nhanh cho vườn xoài Bưởi ở huyện Vĩnh Cửu” đã được biên soạn và có thể chuyển giao cho nhà vườn có nhu cầu. Quy trình được biên soạn rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, có nhiều hình ảnh minh họa.

- Hoàn thành 01 video và sẽ sao chép thành 10 bộ về “Hướng dẫn kỹ thuật một  số kiểu ghép được sử dụng trong ghép chuyển đổi giống nhanh cho xoài Bưởi ở huyện Vĩnh Cửu”.

- Chuyển giao kỹ thuật

+ Đào tạo kỹ thuật viên: 10 kỹ thuật viên đã được đào tạo về “Phương pháp ghép chuyển đổi giống nhanh và kỹ thuật chăm sóc cây xoài sau ghép theo tiêu chuẩn VietGAP” có thể làm nòng cốt nắm vững kiến thức và triển khai sản xuất theo VietGAP tại địa phương.

6. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 04/2017 đến 06/2020

7. Kinh phí thực hiện: 3.926.400.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS SNKHCN tỉnh)     : 851.700.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS huyện)                :  851.700.000 đồng

- Nguồn khác (vốn dân)                                     : 2.223.000.000 đồng

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg