mada : Thông tin vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 
New Page 1

 

 

1. CÔNG CHỨC XÃ

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Anh

1982

Trưởng CA xã

2

Đào Trung Nghĩa

1991

CHT. QS xã

3

Đào Văn Hiển

1980

CC. VP-TK

4

Trần Thị Mỹ Chi

1972

Công chức VP-TK

5

Nông Thị Mỹ Duyên

1991

CC. TP-HT xã

6

Ngô Thị Thủy Bạch

1984

CC. TP-HT

7

Huỳnh Ngọc Biên

1985

CC. VH-XH

8

Hồ Thị Tuyết Minh

1983

CC. VH-XH

9

Nguyễn Lương Tâm

1971

CC. ĐC-XD-NN-MT

10

Ôn Văn Thanh

1981

CC. ĐC-XD-NN-MT

11

Nguyễn Phú Cường

1986

CC.  ĐC-XD-NN-MT

12

Nguyễn Thị Thứ

1982

CC. TC-KT

13

Phạm Nguyễn Ngọc Hiền

1993

CC. TC-KT

 

2. NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Chức danh kiêm nhiệm

Ghi chú

1

Đoàn Thị Bích Huệ

CB. GĐ-TE xã

1990

CB.TG-DT

 

2

Nguyễn Thị Quỳnh Như

CB. TMDV xã

1994

CB. KTHT -HTX

 

3

Trần Quang Cường

CB.ĐTT xã

1980

 

 

4

Phan Trung Dũng

CB.VP Đảng ủy

1991

 

 

5

Cao Văn Duấn

Phó CNUBKTĐU

1973

 

 

6

Trần Thị Ngọc Linh

Phó  BTG xã

1988

CB Quản lý CNTT

 

7

Nguyễn Thanh Hùng

PCT. MTTQ

1967

 

 

8

Nguyễn Chí Cường

PCT Hội ND

1984

 

 

9

Ngô Phước Hòa

CT. Hội NCT

1960

 

 

10

Nguyễn Hải Thần

Chủ tịch Hội CTĐ

1961

 

 

11

Vũ Thị Hồng Phúc

PCT.Hội PN

1996

 

 

12

Phạm Thủy Thu Thảo

Phó BT.ĐTN

2000

 

 

 

 gjgjg