mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Updated06-01-2021 04:48
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

​ 2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

Điện thoại:  0251.6293662                                 

Địa chỉ: 819, Nguyễn Ái Quốc, tổ 3, KP1, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Minh Công

Cá nhân tham gia:

Stt

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

1

Lê Minh Công

Tiến sĩ

Nam

2

Nguyễn Thọ Hải

Đại tá, CN

Nam

3

Nguyễn Công Bình

CN

Nam

4

Phạm Thanh Bình

Tiến sĩ

Nam

5

Đỗ Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ

Nữ

6

Phạm Văn Thanh

Thạc sĩ

Nam

7

Nguyễn Thành Công

Thạc sĩ

Nam

8

Bùi Ngọc Diễm

Thạc sĩ

Nữ

9

Trịnh Hoàng Diễm Phúc

CN

Nam

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông.

- Thử nghiệm mô hình hoạt động phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Đề xuất các giải pháp để triển khai mở rộng phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

5. Kết quả thực hiện:

1) KKTL của HS phổ thông hiện nay là có thực. HS ngày nay có nhu cầu được tham vấn TLHĐ về rất nhiều nội dung khác nhau liên quan đến những khó khăn trong học tập, trong giao tiếp, trong quan hệ với bạn bè, trong tình cảm, tình yê, giáo dục kỹ năng sống….Do vậy, mô hình hoạt động của phòng TLHĐ trong nhà trường phổ thông ra đời có ý nghĩa quan trọng, góp phần trợ giúp HS giải quyết được những khó khăn tâm lí, mang lại đời sống tinh thần lành mạnh cho các em.

2) Về mặt lí luận, đề tài đã làm rõ các vấn đề: a) Tìm hiểu  về mô hình TLHHĐ trên thế giới và trong nước, đặc biệt là mô hình TLHHĐ tiêu biểu do Hiệp hội quốc gia các nhà TLH đường Hoa kỳ (NASP) xây dựng năm 2010; b) Làm rõ các khái niệm liên quan đến mô hình  hoạt động của phòng TLHĐ như nội dung, phương pháp, công cụ hoạt động của phòng TLHĐ (kế hoạch hoạt động, chương trình, nhật ký, các biên bản, mẫu đăng kí...) và công cụ trợ giúp tâm lí và tham vấn tâm lí với tư vấn tâm lí và trị liệu tâm lí…

3) Về mặt thực tiễn, đề tài đã: a) Triển khai thực nghiệm mô hình phòng TLHĐ tại 4 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh TP Biên Hoà, Đồng Nai (có sản phẩm kèm theo như nhật ký hoạt động của phòng, biên bản tiến hành các ca tham vấn cá nhân, chương trình hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động của các chuyên đề phòng ngừa, sàng lọc…) và tổng kết kết quả sau 1 năm hoạt động của phòng; b) Tiến hành nghiên cứu đánh giá từ phía HS,GV, CBQL, cha mẹ HS, chuyên viên TLHĐ về những hiểu biết của họ về mô hình, hoạt động của phòng TLHĐ; về hiệu quả hoạt động của phòng trong thời gian qua; về mong muốn duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình phòng trong thời gian tới và kiểm nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp để duy trì và phát triển phòng. Kết quả khẳng định: HS, GV, CBQL, cham mẹ HS và chuyên viên TLHĐ đều thấy đây là một mô hình cần thiết, tổ chức hoạt động bài bản và mang lại hiệu quả tương đối cao trong việc trợ giúp HS, GV và các lực lượng khác trong nhà trường và rất cần thiết phải duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình này trong các trường phổ thông tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 03/2018 đến tháng 03/2020

7. Kinh phí thực hiện: 226.905.000 đồng

- NSNN hỗ trợ: 113.452.500 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 113.452.500 đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg