page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
mada : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
​Mã Đà tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Sáng nay 25/01/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Vân – Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Mã Đà tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian qua và rà soát triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

gjgjg