page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
mada : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Triển khai Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi tỉnh Đồng Nai năm 2023"

Nhằm phát động, tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số, triển khai Chiến lược quốc gia trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số; thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng, chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10), Sở Thông tin & Truyền thông, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi tỉnh Đồng Nai năm 2023" (Dong Nai Solutions)

gjgjg