mada : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Đặng Thị Lan Minh

1961

Bí thư Chi bộ 1

2

Vũ Văn Biên

1969

Trưởng ấp 1

3

Nguyễn Văn Út

1962

Phó ấp 1

4

Trần Đức Lễ

1963

TBCTMT ấp 1

5

Trần Hữu Nghĩa

1961

Bí thư CB 2

6

Lê Văn Thắm

1963

Phó ấp 2

7

Võ Ngọc Tùng

1967

TBCT.MT ấp 2

8

Nguyễn Văn Trung

1986

Bí thư Chi bộ 3

9

Lê Quang Trung

1962

Trưởng ấp 3

10

Trần Đình Trạch

1979

Phó ấp 3

11

Nguyễn Văn Ngoan

1965

TBCT.MT ấp 3

12

Dương Ngọc Tài

1960

Trưởng ấp 4

13

Huỳnh Văn Toàn

1974

Phó ấp 4

14

Nguyễn Văn Thu

1957

TBCT.MT ấp 4

15

Phạm Ngọc Hải

1964

Trưởng ấp 5

16

Chiêm Thanh Điền

1985

Bí thư chi bộ Ấp 5

17

Phan Bi

1963

TBCT.MT ấp 5

18

Tô Thủy Phượng

1962

Trưởng ấp 6

19

Nguyễn Thành Tâm

1970

Phó ấp 6

20

Lê Hồng Châu

1959

TBCT.MT ấp 6

21

Nguyễn Văn Cường

1960

Bí thư Chi bộ 7

22

Phan Thanh Luyện

1961

Trưởng ấp 7

23

Nguyễn Đắc Hùng

1965

TBCTMT ấp 7

 

 gjgjg