mada : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 11. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã: 2.095 người

Số nhân khẩu: 9.399 người

Số người trong độ tuổi lao động: 6.512 người.

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 40.497ha - Tỷ lệ: 100%

- Diện tích đất nông nghiệp: 28.616ha - Tỷ lệ: 70,66%

- Diện tích đất lâm nghiệp: 25.389ha

- Diện tích đất chuyên dùng: 11.880ha

- Diện tích đất ở: 21,97ha

Thông tin về tài nguyên đất của xã:

Tên tài nguyên đất: được phân thành 2 nhóm chất xám và đất đỏ vàng

Tính chất tài nguyên:

+ Đất xám với diện tích 28.648,60ha

+ Đất đỏ vàng với diện tích 160 ha tập trung địa hình đồi núi thấp

Mục đích sử dụng: bảo tồn rừng tự nhiên

 

3. TÀI NGUYÊN RỪNG

Diện tích rừng: 25.389,29 ha

Các loại cây trồng rừng:

+ Rừng tự nhiên: 24.504,54 ha

+ Rừng sản xuất: 885,06 ha

Rừng tự nhiên trên địa bàn xã khá phong phú thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý. Có rất nhiều loại cây gỗ quý và động vật hoang dã quý hiếm.

 

4. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Tên các loại khoáng sản của xã:

Tài nguyên nước: trên địa bàn xã có suối Mã Đà, suối Sai ngoài ra có hồ Bờ Hào, Hồ Trị An là nguồn cung cấp nước cho thủy điện Trị An phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

 

5. THẮNG CẢNH DU LỊCH, DI TÍCH LỊCH SỬ

Tên thắng cảnh: Trung tâm du lịch sinh thái Chiến Khu Đ

Địa chỉ: Ấp 5 xã Mã Đà

 

6. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: ĐT 761 và ĐT 767

Số km đường chạy qua: 32 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: Đường nhựa, đường đất đỏ

+ Số km đường nhựa: 32 km

+ Số km đường đất: 43 km.

gjgjg