mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGap và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Updated07-01-2021 08:49
​1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGap và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức bảo trì nhiệm vụ:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững

 3. Chủ nhiệm: ThS. Vũ Mạnh Hà

Các cá nhân tham gia:

Stt

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

1

Vũ Mạnh Hà

ThS

Nam

2

Lương Thị Lan

ThS

Nam

3

Lê Thị Chung

KS

Nữ

4

Nguyễn Thanh Thủy

ThS

Nam

5

Lê Thị Vân

Ks

Nam

6

Nguyễn Đăng Khoa

KS

Nữ

7

Phạm Thị Xuân Diệu

KS

Nam

8

Võ Thúy Huỳnh

KS

Nữ

9

Trần Thị Liên

KS

 

10

Nguyễn Thanh Thịnh

ThS

 

11

Nguyễn Văn Hiếu

KS

 

12

Hoàng Văn Hiệu

KS

 

13

Lê Văn Thành

KTV

 

14

Phan Lâm Lý

KTV

 

 4. Mục tiêu nhiệm vụ:

Nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm an toàn, sản phẩm được tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhà vườn trồng bưởi da xanh ở huyện Trảng Bom.

5. Kết quả thực hiện:

Dự án đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung của theo thuyết minh đã duyệt và hợp đồng, đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể là:

          - Điều tra hiện trạng sản xuất bưởi da xanh đối chiếu với các yêu cầu của VietGAP ở huyện Trảng Bom: Nhà vườn mới chỉ đạt 5 tiêu chí A theo yêu cầu VietGAP như vùng trồng đúng quy hoạch, mua phân bón và thuốc BVTV trong danh mục lưu hành và mua dúng nơi quy định. Các nhà vườn chưa tuân thủ 29 tiêu chí A. Tuy nhiên những tiêu chí này, nhà vườn có thể thực hiện được nếu được các bộ kỹ thuật hướng dẫn và nhà vườn quyết tâm thực hiện VietGAP.

          - Phân tích mối nguy gây ô nhiễm vùng sản xuất bưởi da xanh theo VietGAP ở Trảng Bom: Đất trồng và nước tưới trong vùng sản xuất bưởi da xanh ở xã Bàu Hàm và Sông Thảo đều đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho việc sản xuất VietGAP.

- Mô hình sản xuất bưởi da xanh giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGAP:

+ Mô hình được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 20,6 ha (đạt 206% so với hợp đồng đã ký) và có 9 hộ tham gia ở xã Bàu Hàm.

+ Năng suất bưởi da xanh: Vườn trồng năm 2009, vụ 1 đạt 28,8 tấn/ha/năm tăng 24,1%; vụ 2 đạt 29,51 tấn/ha/năm tăng 23,6%. Vườn trồng năm 2011, vụ 1 đạt 22,6 tấn/ha/năm tăng 20,8%; vụ 2 đạt 25,75 tấn/ha/năm tăng 22,4% so với vườn đối chứng.

+ Chất lượng trái bưởi da xanh trong mô hình cao hơn so với vườn đối chứng và đạt các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Hiệu quả kinh tế (lợi nhuận): Vườn trồng năm 2009, vụ 1 đạt  805,3 triệu đồng/ha/năm tăng 46,58%; vụ 2 đạt 821,5 triệu đồng/ha/năm tăng 45,88%. Vườn trồng năm 2011, vụ 1 đạt 592,9 triệu đồng/ha/năm tăng 41,84%; vụ 2 đạt 679,66 triệu đồng/ha/năm tăng 44,33% so với vườn đối chứng.

à Mô hình đạt mục tiêu về diện tích, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

          - Đào tạo kỹ thuật viên: Đã đào tạo 30 kỹ thuật viên nắm bắt kiến thức, làm chủ quy trình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP và chủ động tổ chức sản xuất. Đạt 150% so với hợp đồng đã ký.

          - Sổ tay quy trình: Đã biên soạn sổ tay quy trình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP với nội dung ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa phù hợp với thực tế sản xuất.

          - Video kỹ thuật: Đã quay video q uy trình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP. Thời lượng: 18 phút. Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, dễ hiểu và dễ áp dụng.

- Liên kết tiêu thụ sản phẩm: Có 01 hợp đồng tiêu thụ được ký kết với Công ty TNHH Thuyết Phương Linh.

6. Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng; từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2019

7. Kinh phí thực hiện: 

- Tổng kinh phí: 2.391.395.000 đồng

-  NSNN hỗ trợ: 1.241.076.000 đồng

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg