mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Updated04-10-2022 04:12
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ                : ThS Lê Văn Cửa

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

1

Lê Thành Hưng

ThS

Nam

2

Trần Văn Lâm

ThS

Nam

3

Nguyễn Thị Loan

ThS

Nữ

4

Nguyễn Thanh Hiền

ThS

Nam

5

Hoàng Đắc Hiệt

ThS

Nam

6

Đoàn Thị Hiếu

CN

Nữ

7

Đặng Quốc Đạt

CN

Nam

8

Dương Thị Mỹ Thu

ThS

Nữ

9

Hồ Thị Ngọc Hiếu

KS

Nữ

10

Trần Văn Bình

KS

Nam

11

Đặng Hữu Nghĩa

KS

Nam

12

Nguyễn Thị Nguyên Trinh

ThS

Nữ

13

Nguyễn Thị Huệ

ThS

Nữ

14

Vũ Thị Quỳnh

ThS

Nữ

15

Mai Huỳnh Châu

CN

Nam

 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Mục tiêu chung: Phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần xây dựng thương hiệu hồ tiêu Xuân Lộc

+ Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tình hình sản xuất hồ tiêu tại huyện Xuân Lộc có đối chiếu với các tiêu chí GLOBAL.G.A.P.

- 10 ha hồ tiêu được cấp giấy chứng nhận GLOBAL.G.A.P, sản phẩm đảm bảo an toàn, năng suất tang hơn 15%, hiệu quả kinh tế tang hơn 10% so với đối chứng (vườn không áp dụng GLOBAL.G.A.P.)

- Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo GLOBAL.G.A.P cho cán bộ kỹ thuật và hộ nông dân trồng tiệu trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

5. Kết quả thực hiện:

- Dự án đã thực hiện được đầy đủ nội dung, số lượng và sản phẩm theo thuyết minh được phê duyệt và hợp đồng đã ký.

+ Đã có 01 báo cáo điều tra hiện trạng sản xuất hồ tiêu đối chiếu với các tiêu chí của GLOBALG.A.P. và đánh giá hiện trạng đất, nước sản xuất hồ tiêu tại huyện Xuân Lộc.

+ Đã xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. với diện tích 10 ha cho 13 hộ tham gia ở 2 xã Xuân Thọ và Suối Cao. Cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển tốt, giảm tỷ lệ sâu bệnh hại, làm tăng năng suất 15,68% và nâng cao hiệu quả kinh tế so với đối chứng.

+ Dự án được thực hiện đã nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo GLOBALG.A.P. cho cán bộ kỹ thuật và hộ nông dân trồng tiêu trên địa bàn huyện Xuân Lộc: đào tạo được 15 kỹ thuật viên chủ chốt sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP, tập huấn cho 240 hộ dân trồng hồ tiêu trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

+ Đã tổ chức 01 hội thảo đầu bờ chia sẻ về sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P.; đã hiểu được tiêu chuẩn và kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo tiêu  chuẩn GLOBAL G.A.P.; tham quan thực tế vườn sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P.

+ Đã xây dựng 01 Sổ tay “Quy trình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. ở huyện Xuân Lộc” với đầy đủ nội dung, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và có hình ảnh minh họa.

+ Đã xây dựng 01 Video “Kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P. cho huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” ngắn gọn, đầy đủ nội dung, sinh động với thời lượng 16 phút.

6. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 07/2019 đến 03/2022

7. Kinh phí thực hiện: 2.867.187.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS SNKHCN tỉnh)     : 722.175.500 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS huyện)                :  722.175.500 đồng

- Nguồn khác (vốn dân)                                     : 1.422.836.000 đồng


Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg