mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu điều chế dung dịch nano bạc – đồng có khả năng trị bệnh Phytopthora sp trên cây bưởi tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Updated22-09-2020 02:31
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu điều chế dung dịch nano bạc – đồng có khả năng trị bệnh Phytopthora sp trên cây bưởi tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai”.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Điện thoại:  0251 3953373                                 

Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, KP 3, P.Bửu Long, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Cao Văn Dư

Cá nhân tham gia:

Stt

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

1

Cao Văn Dư

Tiến sĩ

Nam

2

Nguyễn Văn Trung

Thạc sĩ

Nam

3

Nguyễn Hữu Trí

Tiến sĩ

Nam

4

Hoàng Minh Hảo

Tiến sĩ

Nam

5

Nguyễn Xuân Chương

Thạc sĩ

Nam

6

Dương Thị Ngọc Dung

Thạc sĩ

Nữ

7

Lê Phú Đông

Thạc sĩ

Nam

8

Dương Quang Vinh

-

Nam

9

Nguyễn Trần Phước Lộc

-

Nam

10

Nguyễn Thanh Sơn

Tiến sĩ

Nam

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Điều chế thành công dung dịch keo nano bạc – đồng kích thước nhỏ (dưới 20 nm), có độ đồng đều, ổn định. Sản phẩm có khả năng diệt nấm Phytopthora sp. gây bệnh trên cây bưởi tại Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

5. Kết quả thực hiện:

- Dung dịch nano Ag-Cu cho hiệu quả trị bệnh xì mủ, chảy nhựa do nấm Phytophthora sp. rõ rệt trên cây bưởi trưởng thành. Hiệu quả trị bệnh được quan sát rõ ràng qua dấu hiệu biến đổi các vết bệnh sau mỗi lần phun kể cả với 2 cây bệnh nặng (một số thân, cành phải cưa bỏ trong quá trình điều tra, xử lý cây trước khi phun). Cụ thể, sau lần phun 1 với cây bệnh nặng nhất cho hiệu quả là 42 %, 96 % và hoàn toàn hết bệnh lần lượt sau lần phun thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cây thứ hai cho kết quả tương tự với hiệu quả sau 3 lần phun lần lượt là 73 %, 98 % và hoàn toàn. 3 cây còn lại cho hiệu quả hoàn toàn sau 2 lần phun.

- Cây sau 3 lần phun thuốc điều trị được tiếp tục theo dõi sự phát triển lại của bệnh, biến đổi của cây trong mùa mưa liên tục hơn 30 ngày. Kết quả các cây đều không xuất hiện thêm vết bệnh, đặc biệt cây bệnh nặng nhất còn có sự mọc của các nhánh non. Điều này cho phép khẳng định khả năng trị bệnh do nấm Phytophthora sp. trên cây bưởi của dung dịch nano Ag-Cu có hiệu quả tích cực .

- Dụng dịch nano bạc - đồng hoàn toàn đáp ứng về hiệu quả kinh tế khi triển khai nhân rộng.

- Dung dịch nano bạc – đồng trên cây bưởi cho thấy sản phẩm hoàn toàn có hiệu quả trong phòng cũng như điều trị các bệnh do nấm và vi khuẩn trên cây trồng. Sản phẩm không độc hại, an toàn với con người cũng như môi trường nên sẽ mang lại giá trị với xã hội đối với các sản phẩm bao gồm cây nông nghiệp, cây ăn trái, cây công nghiệp,...

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 05/2018 đến tháng 07/2020

7. Kinh phí thực hiện: 360.430.000 đồng

    NSNN hỗ trợ: 157.715.000 đồng

    Vốn tự có của chủ nhiệm đề tài: 157.715.000 đồng

    Kinh phí hỗ trợ của Trường ĐH Lạc Hồng: 45.000.000 đồng.​
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg