mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa tại hai xã vùng sâu Mã Đà, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Updated10-05-2018 08:45
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa tại hai xã vùng sâu Mã Đà, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND huyện Vĩnh Cửu

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Võ Văn Phi

Cá nhân tham gia: ThS. Nguyễn Quốc Đạt, CN, Hồ Thị Sự, KS. Trần Viết Huy, BS. Lê Văn Lộc, Lê Văn Hởi, Cao Hiền Quang, Nguyễn Ngọc Yên, Nguyễn Thế Duyên, Trần Thị Lan Chi.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào để khai thác tốt những tiềm năng sẵn có tại xã vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến.

+ Tăng thu nhập từ chăn nuôi cho nông dân. Xây dựng xã Mã Đà, xã Phú Lý trở thành những xã điểm về phát triển chăn nuôi dê, bò, gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

5. Kết quả thực hiện:

- Cải thiện hệ thống chuồng trại phù hợp với quy trình chăn nuôi dê, bò thịt. Xây dựng và phát triển hệ thống đồng cỏ cao sản phục vụ cho nhu cầu phát triển chăn nuôi, đặc biệt trong mùa khô.

- Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, từng bước xây dựng mạng lưới dịch vụ phục vụ cho chăn nuôi dê, bò thịt trên địa bàn.

- Đào tạo, nâng cao trình độ chăn nuôi dê bò thịt cho một bộ phận hộ nông dân.

- Áp dụng rộng rãi quy trình chăn nuôi dê, bò thịt nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Tăng thu nhập cho xã hội nói chung, người chăn nuôi nói riêng, giải quyết việc làm ổn định cho một bộ phận lao động ở nông thôn, tạo ra thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội cho nông hộ nông thôn.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2012

7. Kinh phí thực hiện: 1.753.410  triệu đồng

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg