getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
Nhơn Trạch - Xã Vĩnh Thanh : home Nhơn Trạch - Xã Vĩnh Thanh
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
UBND XÃ VĨNH THANH TỔ CHỨC TRAO THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

Sáng ngày 10/5/2018 UBND xã Vĩnh Thanh phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Nhơn Trạch, Ban quản lý dự án Huyện, cùng các đoàn thể xã, ấp tổ chức trao thông báo thu hồi đất cho 120 hộ gia đình và cá nhân có đất bị thu hồi dự án khu tái định cư xã Vĩnh Thanh tổng diện tích 25 heta.

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter