vinhthanh : Các hoạt động về nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Các hoạt động về nông thôn mới

 
Triển khai đồng bộ các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020 (21/02/2020)
Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 sẽ được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có tính hành động cao, tập trung hoạt động tại cơ sở. Đó là nội dung của Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020 củ...
Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (21/02/2020)
Theo Sở Công thương Đồng Nai, thương mại điện tử ở các doanh nghiệp hoạt động khá mạnh mẽ, sức lan truyền nhanh và đạt được những thành công lớn trong cả nước. Nhưng hoạt động bán hàng thông qua kênh thương mại điện tử tại tỉnh Đồng Na...
Coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, là lợi thế trong tiến trì... (21/02/2020)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới.
Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai... (21/02/2020)
Năm 2019, Đồng Nai đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn, góp phần hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đối với ngành chăn nuôi trong tỉnh.
Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ (21/02/2020)
Giám đốc Sở Công thương Trương Thị Mỹ Dung cho biết, trong năm 2020, ngành công thương và công tác khuyến công Đồng Nai sẽ tích cực hỗ trợ về mọi mặt, nhất là hỗ trợ đổi mới máy móc, công nghệ đối với các cơ sở nông nghiệp nông thôn tr...
Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí khu nhà trọ văn hóa (21/02/2020)
UBND tỉnh có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm 4 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí.
62,8 ngàn tỷ đồng cho vay xây dựng nông thôn mới (21/02/2020)
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt 62,8 ngàn tỷ đồng, tăng 0,96% so với cuối năm 2019, chiếm tỉ trọng 29,22% so với tổng dư nợ...
Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh C... (21/02/2020)
Trong những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đến sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành văn...
Triển khai các biện pháp tái đàn heo (21/02/2020)
UBND huyện Nhơn Trạch đã triển khai rà soát, đánh giá các cơ sở chăn nuôi có nhu cầu tái đàn heo trên địa bàn huyện.
Huyện Nhơn Trạch: Thúc đẩy bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị (20/01/2020)
Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn song công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Nhơn Trạch trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter