vinhthanh : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

Hiện kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông – lâm – ngư nghiệp, còn công nghiệp và thương mại – dịch vụ - du lịch chưa phát triển. Vì thế, các cấp Ủy ban ngành và chính quyền địa phương đã đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng hiện tại, cụ thể:
1. Công nghiệp
Đến năm 2010 đạt 20% trong cơ cấu kinh tế toàn xã.
2. Nông – Lâm – Ngư nghiệp
Theo định hướng phát triển đến năm 2010 đạt 50%. Diện tích gieo trồng hàng năm tăng 70-10%. Chú ý đến chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao đến năm 2010 không còn đất hoang hóa.
3. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

Tổ chức lại các chợ trên địa bàn xã cho phù hợp với dân cư. Xây dựng hợp tác xã đa ngành với số vốn trên 500 tr đồng. Hình thành khu du lịch sinh thái từ 20 – 30ha ven sông và Đê ông Kèo, phát triển theo quy mô để thu hút khách du lịch​

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter