vinhthanh : Tin CCHC của tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC tỉnh

 
Xây dựng nền hành chính hiện đại (17/02/2020)
Tiếp tục triển khai cải cách hành chính (CCHC) theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện cô...
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn tỉnh (21/12/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính.
Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính (21/12/2019)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa có văn bản đề nghị cấp ủy cơ sở trực thuộc, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong khối đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương của đảng, chính sách háp luật của nhà nướ...
Chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức (12/12/2019)
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc khảo sát lấy ý kiến người dân trên địa bàn tỉnh về mức độ hài lòng trong thực hiện cải cách hành chính cho thấy, thời gian qua còn tình trạng đơn vị xử lý hồ sơ còn chậm, thái độ phục vụ của công chức c...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, từng bước xâ... (22/11/2019)
Trong năm 2019, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ cho ng...
Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà n... (22/11/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước t...
9 tháng đầu năm: TP.Biên Hòa tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ cá... (16/09/2019)
Theo báo cáo của UBND thành phố Biên Hòa, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thực hiện tiếp nhận 51 hồ sơ các loại và giải quyết đúng hạn 100%.
Tăng cường thực hiện cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/09/2019)
Sở Nội vụ vừa có văn bản về việc đẩy mạnh công tác quán triệt, chấp hành nghiêm túc quy định về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ý thức trách nhiệm trong thi nhành nhiệm vụ, công vụ gửi đến các sở, ban, ngành, đơn vị, đ...
Nhơn Trạch: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (09/09/2019)
Xác định phương châm thực hiện cải cách hành chính là “Kỷ cương, Sáng tạo và Hiệu quả”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ; tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện...
Khảo sát ý kiến của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... (12/08/2019)
Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 31/12/2019, sở Nội vụ triển khai việc khảo sát ý kiến của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter