vinhthanh : Tin CCHC của tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC tỉnh

 
Chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức (12/12/2019)
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc khảo sát lấy ý kiến người dân trên địa bàn tỉnh về mức độ hài lòng trong thực hiện cải cách hành chính cho thấy, thời gian qua còn tình trạng đơn vị xử lý hồ sơ còn chậm, thái độ phục vụ của công chức c...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, từng bước xâ... (22/11/2019)
Trong năm 2019, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ cho ng...
Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà n... (22/11/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước t...
9 tháng đầu năm: TP.Biên Hòa tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ cá... (16/09/2019)
Theo báo cáo của UBND thành phố Biên Hòa, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thực hiện tiếp nhận 51 hồ sơ các loại và giải quyết đúng hạn 100%.
Tăng cường thực hiện cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/09/2019)
Sở Nội vụ vừa có văn bản về việc đẩy mạnh công tác quán triệt, chấp hành nghiêm túc quy định về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ý thức trách nhiệm trong thi nhành nhiệm vụ, công vụ gửi đến các sở, ban, ngành, đơn vị, đ...
Nhơn Trạch: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (09/09/2019)
Xác định phương châm thực hiện cải cách hành chính là “Kỷ cương, Sáng tạo và Hiệu quả”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ; tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện...
Khảo sát ý kiến của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... (12/08/2019)
Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 31/12/2019, sở Nội vụ triển khai việc khảo sát ý kiến của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện đồng bộ các nội dung, chương trình cải cách hành chính (29/07/2019)
Giai đoạn 2016-2020 công tác CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai nhấn mạnh, ngày càng phát triển mạnh theo hướng tinh giảm các thủ tục hành chính qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời giải quyết dứt điể...
Triển khai giải pháp cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số cải cách hành c... (26/07/2019)
Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) hành chính của Đông Nai năm 2018 cho thấy, mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác CCH, hiện đại hóa nền hành chính trên cả nước, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Chỉ số CCHC đ...
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục p... (02/07/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter