page load: 0x80070002 Trang - home
camduong : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Cẩm Đường huyện Long Thành
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Hội nghị triển khai kế hoạch đề án xây dựng xã hội học tập năm 2018

Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập năm 2018 xã Cẩm Đường, trong năm qua, công tác xây dựng xã hội học tập của xã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện cho người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên và học tập suốt đời. Từ đó, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.