xuandinh : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Phát động sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính Updated12-05-2021 04:33
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch phát động sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính, công vụ tại Sở năm 2021 với chủ đề “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả”.
 

​Kế hoạch nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức trong đơn vị, tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp cắt giảm các quy trình, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: sáng kiến nhằm đơn giản hoá bộ thủ tục hành chính của Sở; sáng kiến, ý tưởng, giải pháp ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn của đơn vị; sáng kiến trong công tác chuyên môn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công của các Trung tâm tới người dân và doanh nghiệp;  sáng kiến về thực hiện quy trình tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật; sáng kiến, quy trình trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, thực thi công vụ.
Các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp sau khi được thẩm định của Hội đồng sáng kiến của Sở sẽ được trình Ban Giám đốc triển khai thực hiện và nhân rộng.  Các cá nhân và tập thể có nhiều sáng kiến và ý tưởng được áp dụng sẽ được khen thưởng.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.