page load: 0x80070002 Trang - home
xuandinh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Tăng cường giải pháp và nhân rộng mô hình chăn nuôi trang trại

Ngành chăn nuôi tăng trưởng nhanh và chuyển từ quy mô chăn nuôi nhỏ sang trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Chăn nuôi tăng liên tục về sản lượng, đầu con không tăng nhưng trọng lượng/con tăng thể hiện quá trình chuyển dịch từ giống truyền thống sang giống nhập ngoại.

Tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Xuân Định

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể xã Xuân Định đã tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo theo hướng bền vững