xuandinh : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 Updated16-09-2021 03:45
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 

​Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát
Theo đó, Đồng Nai sẽ hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kết nối, tích hợp phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Thực hiện và hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong năm 2021.
Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp tham gia khai thác và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp.
Được biết, tổng số TTHC tỉnh là 1.878, trong đó tổng số dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 là  778 dịch vụ công. Hiện tại, đã thực hiện cung cấp 497 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
Theo Kế hoạch, lộ trình thực hiện cung cấp tất cả dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong năm 2021 cụ thể: tháng 9/2021 thực hiện cung cấp 20%, tháng 10/2021 thực hiện cung cấp 70%, tháng 11/2021 thực hiện cung cấp 100%  dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
P.Nga
 

Posts on:
Select a date from the calendar.