suoicat : Tin CCHC của địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC địa phương

 
Suối Cát: Phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa, một cửa liên th... (14/12/2023)
Trong năm 2023, xã Suối Cát đã phát huy hiệu quả của Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” trong việc tiếp nhận và trả kết quả, và đã đem lại sự hài lòng cho người dân.
Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục, quy trình dịch vụ công, quy trình liên t... (14/11/2023)
Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục, quy trình dịch vụ công, quy trình liên thông tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LÀ GÌ (20/09/2023)
Xin giới thiệu cho người dân biết về dịch vụ công trực tuyến.
Suối Cát: Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (14/06/2023)
UBND xã Suối Cát vừa có báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH (18/04/2023)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2023 (18/04/2023)
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2023
Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trong công t... (18/04/2023)
UBND xã Suối Cát ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Suối Cát
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 (18/04/2023)
UBND XÃ SUỐI CÁT BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 (18/04/2023)
UBND XÃ SUỐI CÁT BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 (18/04/2023)
UBND XÃ SUỐI CÁT BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

    
Posts on:
Select a date from the calendar.