suoicat : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

THÔNG TIN

VỀ CÔNG CHỨC XÃ

 

1. Công chức tài chính kế toán xã


1.jpg
Họ và tên: Phạm Thị Linh Phụng

Ngày sinh: 01/6/1989

Quê quán: Nam Định

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:​ 0963857018

2.jpgHọ và tên: Huỳnh Văn Bông

Ngày sinh: 1968

Quê quán: Quảng Ngãi

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:

 

          2. Công chức văn phòng thống kê

 

3.pngHọ và tên: Nguyễn Thị Thanh Quyền

Ngày sinh: 09/6/1976

Quê quán: Đồng Nai

Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại:

4.jpgHọ và tên: Lê Đình Hưng

Ngày sinh: 20/01/1982

Quê quán: Hà Tĩnh

Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ chính trị: Trung Cấp

Số điện thoại:​ 0919853553

 

3. Công chức văn hóa xã hội

5.jpg

 

Họ và tên: Bùi Thị Ái

Sinh ngày: 06/04/1983

Quê Quán: Nghệ an

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học ngữ văn

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0975444150​​​

6.jpg

 

Họ và tên: Huỳnh Duy Lâm

Sinh ngày: 29/03/1970

Quê Quán: Quảng Ngãi

Chức vụ: Công chức Văn hóa -Xã hội

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý văn hóa

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0932737036

 

4. Công chức địa chính

7.jpgHọ và tên: Đinh Anh Đức

Sinh ngày: 20/01/1980

Quê Quán: Quảng Trị

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0936110444

8.jpgHọ và tên: Nguyễn Bá Hùng

Sinh ngày: 01/04/1980

Quê Quán: Thanh Hóa

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng nông nghiệp

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985888128

          5. Công chức tư pháp hộ tịch

9.jpgHọ và tên: Nguyễn Văn Lưu

Sinh ngày: 1985

Quê Quán: Thanh Hóa

Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0916740775

10.jpg

 

Họ và tên: Đinh Thị Lệ Hường

Sinh ngày: 25/7/1988

Quê Quán: Nghệ an

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị văn phòng

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0367483533

          6. Trưởng Công an xã

 

11.jpgHọ và tên: Huỳnh Công Danh

Sinh ngày: 16/02/1990

Quê Quán: Quảng Ngãi

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh Nhân dân

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0938752090

          7. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

12.jpgHọ và tên: Nguyễn Quốc Huy

Sinh ngày: 10/9/1986

Quê Quán: Quảng Ngãi

Chức vụ: CHT Ban CHQS xã

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự cơ sở

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0963437344