page load: 0x80070002 Trang - home
suoicat : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
XÃ SUỐI CÁT TỔ CHỨC LỄ HỘI TÒNG QUÂN NĂM 2024

Hòa chung khí thế sôi nổi của cả nước nói chung, huyện Xuân Lộc nói riêng. Sáng ngày 26/02/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Suối Cát đã long trọng tổ chức Lễ hội tòng quân năm 2024.