page load: 0x80070002 Trang - home
suoicat : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Suối Cát: 100 hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh tình trạng lây nhiễm bệnh trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trên địa bàn xã. Chiều ngày 13/5/2024, Trạm y tế xã Suối Cát đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc tổ chức khám sức khỏe cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, người lao động trên địa bàn xã năm 2024.