suoicat : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 trinhvancuong.jpg

 

Họ và tên: Trịnh Văn Cường

Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1982

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

Điện thoại liên lạc: 0846820193

Địa chỉ email:

 nguyenhuynhkieu.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Kiều

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1982

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Điện thoại liên lạc: 0972010791

Địa chỉ email:

 lethanhtuan.jpg

 

Họ và tên: Lê Thanh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 05/9/1982

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng Khối vận

Điện thoại liên lạc: 0938215512

Địa chỉ email:

 nguyentanloc.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Tấn Lộc

Ngày, tháng, năm sinh: 09/4/1987

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0905425545

Địa chỉ email:

 nguyenvanco.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Có

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1977

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0942234079

Địa chỉ mail:

 phanthanhcong.jpg

 

Họ và tên: Phan Thành Công

Ngày, tháng, năm sinh: 22/3/1979

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại liên lạc: 0834097657

Địa chỉ mail:

 daodinhdiep.png

 

Họ và tên: Đào Đình Điệp

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1983

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0983939998

Địa chỉ mail: