suoicat : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 


tIỀM NĂNG

KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ SUỐI CÁT

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã là 2.453 hộ, với số nhân khẩu là 12.426 nhân khẩu. Số người trong độ tuổi lao động là 9.217 người, với tỷ lệ lao động công nghiệp là 10%, tỷ lệ lao động nông nghiệp là 80%, tỷ lệ lao động thương mại là 7,6% và tỷ lệ lao động dịch vụ là 2,4%. Qua số liệu trên ta thấy, hầu hết nhân khẩu của xã là trong độ tuổi lao động, có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn chiếm khá cao chưa phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

2. Đất đai

Diện tích đất của xã được chia cụ thề như sau:

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Đất tự nhiên

1.693,57

100

Đất nông nghiệp

1.311,37

77,4

Đất lâm nghiệp

200

11,9

Đất chuyên dùng

52,25

3,1

Đất ở

50,3

3

Đất chưa sử dụng

245,65

14,5

3. Tài nguyên rừng

Với diện tích 446ha, chủ yếu trồng các loại cây như: sao,điều, tràm. Mật độ 10% cây trong rừng tương ứng 16m2/cây. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế vẫn chưa cao.
       4.
 Thông tin liên lạc

Xã hiện nay có đài truyền thanh gồm 2 máy phát công suất 800W, với tổng số 24 loa trên các đường quốc lộ xã, tỉnh lộ có 3 cụm loa không dây. Do đó, có thể đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.

5. Giao thông

Xã có đường Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 765 và 763 chạy qua, với 6,3km số đường chạy qua đường Quốc lộ, 4km đường Tỉnh lộ 765 chạy chạy qua, và 3km đường Tỉnh lộ 763 chạy qua. Hiện xã có 3 loại đường: đường đất, đường nhựa và đường lán nhựa. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đất đã xuống cấp, dẫn đến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Xã chỉ có 2km đường nhựa, còn số km đường đất lên tới 22,05km. Vì thế, xã đã và đang nâng cấp đường để người dân đi lại thuận lợi, đồng thời cũng thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh.