suoicat : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

THÔNG TIN

VỀ CÁC ẤP

 

I. Thông tin về trưởng ấp:

1. Ấp Việt Kiều

z3714932540451_36ff9e8745bd093b93f89daebb44c11d (1).jpg

Họ và tên: Nguyễn Minh Vũ

Ngày sinh: 19/5/1960

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban quản lý ấp Việt Kiều

Số điện thoại:​ 0973469696

 

2. Ấp Suối Cát 1

 

 z3714932466555_1a0ca54310574762df5970a8792cdec3.jpg

Họ và tên: Trần Công

Ngày sinh: 05/8/1970

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban quản lý ấp Suối Cát 1

Số điện thoại:​ 0387833903

 

3. Ấp Suối Cát 2

 hoàng.jpg

Họ và tên: Đỗ Trọng Hoàng

Sinh ngày: 1969

Chức vụ: PBT chi bộ, Trưởng Ban quản lý ấp Suối Cát 2

Số điện thoại: 0938132443

 

 

4. Ấp Bình Minh

 z3714932488846_a2207fc25cff0bb11410083cde0c04eb.jpg

Họ và tên: Đặng Ngọc Dũng

Sinh ngày: 1968

Chức vụ: PBT chi bộ, Trưởng Ban quản lý ấp Bình Minh

Số điện thoại: 0918437784

 

II. Thông tin các ấp:

1. Ấp Việt Kiều

*. Đặc điểm:

- Số hộ: 721 hộ

- Tổng dân số: 2.501 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 17 tổ nhân dân.

* Cơ cấu tổ chức:

 - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Minh Vũ

 - Trưởng ấp:  Nguyễn Minh Vũ

 - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp: Trần Ngọc Hội

 - Các tổ chức, đoàn thể gồm: Ban công tác Mặt trận ấp; Chi đoàn thanh niên; Chi hội nông dân; Chi hội phụ nữ; Chi hội cựu chiến binh; Chi hội người cao tuổi.

2. Ấp Suối Cát 1

*. Đặc điểm:

- Số hộ: 1.429 hộ

- Tổng dân số: 5.366 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 26 tổ nhân dân.

* Cơ cấu tổ chức:

 - Bí thư Chi bộ: Trần Công

 - Trưởng ấp:  Trần Công

 - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp: Nguyễn Thanh Thuận

 - Các tổ chức, đoàn thể gồm: Ban công tác Mặt trận ấp; Chi đoàn thanh niên; Chi hội nông dân; Chi hội phụ nữ; Chi hội cựu chiến binh; Chi hội người cao tuổi.

3. Ấp Suối Cát 2

*. Đặc điểm:

- Số hộ: 893 hộ

- Tổng dân số: 3.440 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 19 tổ nhân dân.

* Cơ cấu tổ chức:

 - Bí thư Chi bộ: Hồ Thị Bình

 - Trưởng ấp:  Đỗ Trọng Hoàng

 - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp: Nguyễn Văn Kim

 - Các tổ chức, đoàn thể gồm: Ban công tác Mặt trận ấp; Chi đoàn thanh niên; Chi hội nông dân; Chi hội phụ nữ; Chi hội cựu chiến binh; Chi hội người cao tuổi.

4. Ấp Bình Minh

*. Đặc điểm:

- Số hộ: 340 hộ

- Tổng dân số: 1.219 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 10 tổ nhân dân.

* Cơ cấu tổ chức:

 - Bí thư Chi bộ: Phạm Xuân Mạnh

 - Trưởng ấp:  Đặng Ngọc Dũng

 - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp: Nguyễn Trọng Quang

 - Các tổ chức, đoàn thể gồm: Ban công tác Mặt trận ấp; Chi đoàn thanh niên; Chi hội nông dân; Chi hội phụ nữ; Chi hội cựu chiến binh; Chi hội người cao tuổi.