suoicat : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Updated23-04-2020 03:34
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Xuân Lộc

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Thị Hiệp

Cá nhân tham gia: KS. Nguyễn Thị Ninh, KS. Huỳnh Thị Diệu, KS. Nguyễn Lam Điền, CN. Lê Thị Huyền Trân, BSTY. Trần Quốc Vĩ, KS. Hồ Văn Tài, CN. Lê Thị Xuân Trang, KS. Hồ Văn Tuấn

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc Chơ-ro, xã Xuân Phú,huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

5. Kết quả thực hiện:

Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đủ nội dung và quy mô theo thuyết minh và hợp đồng, đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể:

- Công tác chuyển giao kỹ thuật: Đã tổ chức tập huấn, hội thảo, tham quan, cho 676 lượt nông dân. Sau khi được chuyển giao, các nông dân này đều đã nắm được kỹ thuật nuôi, trồng, chăm sóc các loại cây, con trong dự án.

- Mức độ thực hiện nội dung, quy mô so với hợp đồng:Ngoài mô hình thâm canh cây hồ tiêu đề nghị không thực hiện, các mô hình đều được thực hiện đúng quy mô theo dự án được duyệt.

- Khả năng duy trì và nhân rộng dự án: Dự án có khả năng duy trì và nhân rộng, do hầu hết các mô hình đều đã được nhân rộng, khả năng sẽ còn tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016

7. Kinh phí thực hiện: 954.343.480 đồng

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.