suoicat : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất khoai lang Nhật tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Updated22-04-2020 02:21
1. Tên nhiệm vụ: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất khoai lang Nhật tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Sinh học Nhiệt đới

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trịnh Việt Nga

Cá nhân tham gia: TS. Hoàng Kim, Th.S.GVC.Trần Thị Dạ Thảo, Th.S. Đồng Thị Thu Thảo, Th.S. Đỗ Đăng Giáp, KS. Nguyễn Thị Ninh, KS. Vũ Ngọc Phượng, TS. Nguyễn Ngọc Thùy, Khoa Kinh tế, Th.S. Lưu Việt Dũng, KS. Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Minh Tân.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Điều tra đánh giá hiệu quả kinh tế và xây dựng mô hình Tổ hợp tác của việc trồng khoai lang Nhật.

Áp dụng Công nghệ sinh học để tạo các giống khoai lang Nhật chất lượng cao, bao gồm:

+ Bảo tồn nguồn gen khoai lang tốt bằng nuôi cấy mô

+ Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống, đưa cây khoai lang cấy mô in vitro ra vườn ươm ex vitro và đồng ruộng.

- Xây dựng và chuyển giao quy trình lai tạo, phục tráng giống khoai lang bằng Công nghệ sinh học cho nông dân: kỹ thuật in vitro cho trung tâm CNSH và kỹ thuật trồng cho nông dân.

5. Kết quả thực hiện:

- Qua điều tra khảo sát hiện trạng và phân tích đánh giá tình hình sản xuất khoai lang ở huyện Xuân Lộc, cho thấy cây khoai lang trồng tại huyện chỉ mang tính tự cung tự cấp, trồng để phục vụ nhu cầu của gia đình và chăn nuôi là chính. Trồng khoai lang chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân, chưa làm đúng quy trình kỹ thuật. Các giống khoai lang Nhật tại địa phương cũng chưa thuần nhất. Việc tiêu thụ khoai lang nói chung và khoai lang Nhật nói riêng gặp khó khăn.Giá cả khoai lang không ổn định và thường bị tư thương ép giá nhất là khi vào chính vụ.

- Kết quả so sánh và lai tạo giống đã chọn ra được sáu giống khoai lang có năng suất cao nhất là giống HL565, HL4, HL518, HL491, HL524, Hoàng Long. Giống khoai lang phẩm chất rất ngon HL518 (Nhật đỏ) thịt củ màu vàng được chọn dòng tự phối và làm giống mẹ.

- Kết quả mô hình trình diễn đã triển khai được 3 ha ở xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, trong 3 vụ (Đông Xuân 2009 – 2010, Hè Thu 2010, Đông Xuân 2010 – 2011), với sự tham gia chính của 8 hộ nông dân sản xuất giỏi. Kết quả qua các vụ thu hoạch điều đạt năng suất cao (trên 19 tấn/ha).

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2011

7. Kinh phí thực hiện: 741.835.000  triệu đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.