suoicat : Nội dung - CCHC - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Suối Cát: Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Updated14-06-2023 08:57
UBND xã Suối Cát vừa có báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND xã ban hành kế hoạch về tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tốt hiệu của bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” đã tiếp nhận trên phần mềm Egov được 1022 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 936/975 đạt 96%, hồ sơ đang trong hạn giải quyết 47 hồ sơ. Dịch vụ công một phần và toàn trình 225/298 hồ sơ, đạt 75,5%. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo cán bộ tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với Bưu điện huyện Xuân Lộc thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ xã lên huyện và trả kết quả tại nhà cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã qua địa chỉ hộp thư điện tử và tra cứu tình trạng hồ sơ bằng tin nhắn qua tổng đài.

Xuân Tùng

Posts on:
Select a date from the calendar.