suoicat : Nội dung - CCHC - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Suối Cát: Phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa, một cửa liên thông hiện đại” trong năm 2023 Updated14-12-2023 03:27
Trong năm 2023, xã Suối Cát đã phát huy hiệu quả của Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” trong việc tiếp nhận và trả kết quả, và đã đem lại sự hài lòng cho người dân.

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND xã ban hành kế hoạch về tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tốt hiệu của bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại”.

Tính đến cuối tháng 11/2023, bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” đã tiếp nhận trên phần mềm Egov được 1.891 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 1.733/1.787 hồ sơ đạt 96,98%, 104 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Bên cạnh đó, cán bộ một cửa đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, phối hợp với Bưu điện huyện Xuân Lộc thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ xã lên huyện và trả kết quả tại nhà cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã qua địa chỉ hộp thư điện tử và tra cứu tình trạng hồ sơ bằng tin nhắn qua tổng đài.

Để đạt được những kết quả đó, Thường trực UBND xã đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, xử lý dứt điểm khi có ý kiến phản ánh của người dân​; Cán bộ một cửa nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, tận tâm khi phục vụ Nhân dân.

Xuân Tùng

Posts on:
Select a date from the calendar.