page load: 0x80070002 Trang - thutuchanhchinh
phuloc : thutuchanhchinh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
Nội dung tìm
Tìm theo
Sắp xếp
Lĩnh vực

Tên thủ tụcLĩnh vực
* Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn Lĩnh vực công nghiệp
* Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở; tiểu học; mầm non Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở Lĩnh vực quản lý vốn đầu tư
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường tiểu học Lĩnh vực tài chính, hành chính sự nghiệp
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường mầm non Lĩnh vực tôn giáo
Có 8 thủ tục, được chia thành 2 trang  
12