page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
binhson : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lễ khai mạc bóng đá nam xã Bình Sơn năm 2023

​Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND xã Bình Sơn về việc tổ chức Giải bóng đá nam xã Bình Sơn năm 2023. Sáng ngày 16/4/2023, tại sân vận banh Xuân Lộc Phát xã Bình Sơn đã tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam chào mừng kỷ niệm 48 năm Giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế lao động 01/5.

Bác Hồ quan tâm đời sống thanh niên xung phong

Ông Nguyễn Văn Đệ, sinh năm 1927 tại Nghệ An, tham gia cách mạng từ năm 1947, hoạt động trong nhiều tổ chức đoàn thể, trong đó có 15 năm ở cương vị Bí thư Trung ương Đoàn. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời ông là lần được gặp Bác Hồ và nghe những lời chỉ bảo ân cần của Người.