page load: 0x80070002 Trang - home
phuockhanh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Xã Phước Khánh: Triển khai Quyết định giám sát các Cấp ủy và cán bộ kiểm tra chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Sáng 21/8, Đảng ủy xã Phước Khánh vừa triển khai Quyết định về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Cấp ủy và cán bộ kiểm tra 4 chi bộ, (Chi bộ ấp 1, 2, 3 và chi bộ Quân sự). Và việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn đối với Đảng viên Lý Hoàng Tuấn, CC.TƯ Pháp hộ tịch (sinh hoạt tại chi bộ ấp 3).