page load: 0x80070002 Trang - home
phuockhanh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Xã Phước Khánh: Trao Thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn

Năm học 2021-2022 bắt đầu trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, xã Phước Khánh và nhiều địa phương trên toàn Huyện phải tổ chức khai giảng và bắt đầu năm học mới theo hình thức trực tuyến. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện mua thiết bị cho con học tập... thêm phần lo lắng.

Xã Phước Khánh: hội nghị chuyên đề UBMTTQVN xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 bầu bổ sung chức danh PCT. UBMTTQVN xã.

Thực hiện Quy chế làm việc của UB, BTT UBMTTQVN xã Phước Khánh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Chiều ngày 24/2/2021 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( UB.MTTQVN ) Xã Phước Khánh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề UBMTTQVN xã Phước khánh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. đồng thời giới thiệu hiệp thương bầu bổ sung thành viên ủy ban mặt trận, và chức danh Phó chủ tịch UB.MTTQVN xã Phước Khánh nhiệm kỳ 2019-2024.