phuockhanh : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 


1. ẤP I

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1116.24 ha;

+ Số hộ dân              : 1150 hộ

+ Tổng số dân số     : 3.941 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 186 hộ; Dân tộc ít người: 03 hộ, 13 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 193 hộ; Công giáo có 865 hộ; tin lành có 19 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 33 Tổ nhân dân

 

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Phan Văn Thủ                          : Bí thư chi bộ

- Đồng chí Nguyễn Đức Trong                  : Phó Bí thư; Kiêm Trưởng ấp

- Đồng chí Lưu Minh Để                            : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Khá                     : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                                    : Chi bộ có 19 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                                     : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

 

2. ẤP II

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 744.73 ha;

+ Số hộ dân              : 2.281hộ

+ Tổng số dân số     : 8.963 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 167 hộ; Dân tộc ít người: 15 hộ, 72 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 3.671 hộ; Công giáo có 1153 hộ; tin lành có 153 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 55 Tổ nhân dân

 

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí  Nguyễn Văn Việt                    : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Châu Thanh Việt                     : Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng ban ấp

- Đồng chí Võ Hồng Hùng                         : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Đạt Sơn                      : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                                    : Chi bộ có 25 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                                     : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.       

 

 

3. ẤP III

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1831.72 ha;

+ Số hộ dân              : 302 hộ

+ Tổng số dân số     : 1.174 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 167 hộ; Dân tộc ít người: 15 hộ, 72 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 123 hộ; Công giáo có 93 hộ; tin lành có 05 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 09 Tổ nhân dân

 

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Văn Bảy         : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng Nguyễn Văn Hòa               : Phó Bí thư;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Nam       : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Bánh      : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 13 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                         : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.