phuockhanh : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 


DTN.jpg

1. ĐOÀN THANH NIÊN

- Đồng chí: Huỳnh Công Phú - Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí:  Trần Thanh Trà  - Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 9 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 03 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 cho đoàn cơ quan;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

+ 01 chi đoàn Công an;

- Tổng số Đoàn viên: 854 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 605chiếm tỷ lệ 54.65%.

 

 

 HND.jpg

2. HỘI NÔNG DÂN XÃ

- Đồng chí: Bùi Văn Chung - Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Bùi Quốc Trung - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 03 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 )

- Tổng số Hội viên: 435 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 196, chiếm tỷ lệ 45.06%.

 

 

 

HPN.jpg

3. HỘI PHỤ NỮ XÃ

- Đồng chí: Phan Thị Thùy Linh - Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 03 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 )

Tổng số Hội viên: 2.713 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 1.227, chiếm tỷ lệ 45.2%.

 

 

 

 

CCB.jpg

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

- Đồng chí: Tô Văn Hoàng - Chủ tịch HCCB xã;

- Đồng chí: Lê Chí Nguyện - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 03 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 )

- Tổng số Hội viên: 51 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 28, chiếm tỷ lệ 54.9%.

 

 

 

NCT.jpg
5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch HNCT xã;

- Tổng số có 03 chi hội: Gồm Chi hội (Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 )

 Tổng số Hội viên: 588người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 286 người, chiếm tỷ lệ 48.64,3%, đoàn viên là đảng viên có 01 người, chiếm tỷ lệ 0.17%.