phuockhanh : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 


LỊCH CÔNG TÁC

TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG MỘT CỬA

UBND XÃ PHƯỚC KHÁNH - HUYỆN NHƠN TRẠCH

 

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH

+ Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30

+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

 

image001.jpg       
Hình ảnh: Phòng một cửa UBND xã Phước Khánh

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phước Khánh

 

 

LÃNH ĐẠO TRỰC CƠ QUAN

 

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Bà Nguyễn Thị Thúy

Phó Chủ tịch

Hàng tuần

 

THÔNG TIN CBCC TRỰC HÀNG TUẦN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

Lê Minh Sang

Công chức văn phòng thống kê

Hàng tuần

2

Nguyễn Minh Đức

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

3

Lý Hoàng Tuấn

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

4

Trần Văn Thanh

Công chức địa chính-Đất Đai

Hàng tuần

5

Tạ Tố Anh

Công chức địa chính-xây dựng

Hàng tuần