page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
phuocbinh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phước Bình huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Huyện ủy Long Thành tổ chức buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Phước Bình

Sáng ngày 14-02-2023, tại Trung tâm VHHTCĐ xã, thực hiện chương trình làm việc tuần, đồng chí Bí thư Huyện ủy Long Thành tổ chức buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Phước Bình về kết quả nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, lộ trình phấn đấu đạt bộ tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu, định hướng trở thành đô thị cấp phường năm 2025.