phuocbinh : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Phước Bình huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Định hướng phát triển

 

Sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ:

- Theo dõi tiến độ sản xuất vụ Hè Thu nhằm kịp thời phát hiện tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu.

- Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn.  Tiếp tục  xử lý các tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn xã.

- Chú trọng củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã và các Tổ hợp tác kinh tế, định hướng Hợp tác xã phát triển đa ngành nghề, đa chức năng, thích ứng với cơ chế thị trường. Rà soát những HTX yếu kém để củng cố hoặc giải thể những HTX không hiệu quả.

Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao:

- Tập trung công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2020; Tiếp tục thực hiện “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương tập trung tăng cường công tác tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để người dân am hiểu về dịch và biết cách phòng, chống cho bản thân và gia đình. Tuyên truyền khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Xử lý các trường hợp quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn xã.​